32%
 Bộ 02 Micro không dây Bose BS-777  Bộ 02 Micro không dây Bose BS-777