Lõi nano silver carbon Hàn Quốc

250,000₫


Chi tiết sản phẩm

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH

Dòng chảy tối đa: 0.74 gal/phút (2.8 lít/phút)
Áp suất tối đa: 100 psi (7 kgf/cm3) (700kPa)
Nhiệt độ tối đa: 100.4°F (38°C)
Tuổi thọ: 18 tháng